Máy cắt Plasma 1560

  • 1560 Plasma Cutting Machine

    Máy cắt Plasma 1560

    ①Chúng tôi làm dây chuyền này nhiều năm, có kinh nghiệm và kiến ​​thức chuyên môn dày dặn, sẽ cho bạn chiếc máy phù hợp nhất với cấu hình phù hợp. Khả năng này có thể cho phép bạn tránh nhiều sai lầm và tránh một số rắc rối. Các nhà máy khác thường thiếu kinh nghiệm này và mang lại một số rắc rối cho khách hàng thực sự.

    ②Nếu sử dụng máy cắt plasma để cắt bột dày, phải sử dụng hệ thống điều chỉnh độ cao vòng cung, trong khi hệ thống điều chỉnh độ cao của chúng tôi sử dụng cảm biến cao, một phút có thể gửi tín hiệu 12.000.000 mỗi phút trong khi hệ thống điều chỉnh độ cao khác thường gửi ra 10000 tín hiệu mỗi phút, chất lượng cắt tốt hơn so với nhà máy khác và tốc độ cắt nhanh hơn một lứa so với nguồn plasma cùng công suất.