Máy đánh dấu sợi quang

  • Fiber Marking Machine

    Máy đánh dấu sợi quang

    Máy khắc laser được sử dụng rộng rãi và về cơ bản có thể đáp ứng việc xác định sản phẩm của mọi tầng lớp xã hội. Máy khắc laser sợi quang, máy khắc laser carbon dioxide, máy khắc laser tia cực tím, vật liệu cụ thể phải được sử dụng để xem chất liệu sản phẩm, nội dung đánh dấu và yêu cầu hiệu ứng. Nó tương đối đơn giản để sử dụng, nó sẽ được đào tạo một chút.